Vítá Vás GEOLES s.r.o. Hradec Králové
Naše firma nabízí veškeré geodetické služby v katastru nemovitostí a inženýrské geodézii. Práce provádíme především na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, v jiných krajích přijímáme zakázky jen výjimečně. Služby zákazníkům poskytujeme v nejvyšší možné kvalitě a navíc bez starostí. U nás při objednávání zakázky nebudete hovořit se sekretářkou nebo neinformovaným zaměstnancem.

 • Zakázku převezme osobně zpracovatel zakázky
 • Na místě si dohodnete termín a další podrobnosti
 • Předem Vám sdělíme celkovou konečnou cenu
 • Zajistíme Vám všechny potřebné podklady
 • Při předání zakázky Vám poradíme, jak postupovat dál
uvod_fotka

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Geometrický plán slouží pro

 • Rozdělení pozemku
 • Změnu hranice pozemku
 • Zaměření budovy
 • Zaměření vodního díla
 • Vyznačení věcného břemene na části pozemku
 • Zaměření upřesněné hranice po vytyčení

Když připravujete stavbu, potřebujete

 • Vyhotovit mapový podklad pro projektanta
 • Znát hranice staveniště
 • Zajistit informace o vlastnících sousedních pozemků

Když začínáte stavět, geodet Vám zajistí

 • Vytyčení stavby v terénu
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Dokumentaci skutečného provedení po dokončení
 • Geometrický plán pro záznam stavby do katastru

NAŠE SLUŽBY

Geodézie v katastru nemovitostí

 • Geometrické plány – stavby, rozdělení pozemků, břemena
 • Vytyčování hranic pozemků

Speciální geodetické práce

 • Zaměření a výpočty kubatur – rybníky, skládky apod.
 • Zaměření tras pro stavbu lyžařských vleků a bobových drah
 • Podélné a příčné profily v digitálním modelu terénu
 • Vytyčení a kontrola užívaných pozemků pro zemědělce a lesníky

Ostatní služby

 • Vyhotovení návrhů na dělení pozemků
 • Poradenská činnost v oboru geodézie a katastru

Inženýrská a stavební geodézie

 • Vytyčení staveb, vytyčení hranic staveniště
 • Kontrolní měření v průběhu výstavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasport stavby

Mapování a podklady pro projekty

 • Digitální mapové podklady pro projektování
 • Určení přesných souřadnic bodů pomocí GNSS – RTK, přesnost cm
 • Zpracování 3D dat v digitálním modelu terénu

KONTAKT

GEOLES s.r.o.

Veverkova 1335
500 02 Hradec Králové 2
IČ: 25292811
DIČ: CZ25292811

Tel. do kanceláře: +420 495 523 459
Mobil. tel. (příjem zakázek): +420 602 224 448

E-mail: geoles@seznam.cz

Zásady zpracování osobních údajů – GDPR