Tento ceník slouží jako pomůcka pro předběžnou informaci o tvorbě cen některých služeb poskytovaných naší firmou. Každá zakázka může mít natolik rozdílnou obtížnost, že přesnou cenu nelze předem paušálně určit. Přesnou cenu Vám proto sdělíme po prostudování obtížnosti před zahájením prací. Na zakázky většího rozsahu poskytujeme velmi výrazné slevy. Cena za zakázku je fakturována v položkách, které jsou uvedeny v následujícím textu. Cena, kterou Vám sdělíme, je cena konečná a obsahuje již všechny náklady spojené s vyhotovením zakázky. Dopravu na měřenou lokalitu tedy neúčtujeme, je již obsažena v ceně položky.

Geometrický plán
Cena za geometrický plán pro rozdělení pozemků a věcná břemena se určuje podle délky nové hranice. Měrnou jednotkou (MJ) je 100 m nových hranic. U geometrického plánu na zaměření stavby je měrnou jednotkou nová stavba.

Vytyčení hranice pozemku(s náležitostmi dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.)
Cena za vytyčení hranic pozemků se určuje podle délky vytyčené hranice. Měrnou jednotkou je 100 m vytyčených hranic.

Vytyčení stavby
U vytyčení prostorové polohy stavby se cena určí dle obtížnosti a počtu vytyčených bodů, MJ je vytyčený bod.

Stabilizace hranic
Hranice je nutno stabilizovat tak, jak určuje vyhláška č.357/2013 Sb. Nejčastěji se fakturuje plastový mezník, MJ je 1 ks.

Mapový podklad pro projekt, účelové mapy
Mapový podklad se fakturuje dle plochy a obtížnosti mapovaného území.

Dokumentace skutečného provedení stavby
U dokumentace skutečného provedení stavby je MJ 1 zaměřený bod, u liniových staveb 100 m liniové stavby.

Hodinové sazby
Hodinové sazby se fakturují u všech dalších položek zde neuvedených činností. Hodinová sazba se kalkuluje dle skutečných nákladů a dosahuje většinou 450-700,- Kč.